Bij Konic krijg ik de kans om door te studeren. Na de zomer zal ik starten met de master Marketing Intelligence waar ik leer om onze klanten beter te kunnen helpen en adviseren op het gebied van data-analyse. Dit jaar heb ik ter voorbereiding de pre-master marketing gevolgd. In het kader daarvan heb ik een interessant onderzoek uitgevoerd waarvan ik de resultaten graag met je wilt delen.

Het onderzoek

In mijn onderzoek heb ik gekeken of er een relatie is tussen het aantal berichten dat je buiten werktijd krijgt in werkgerelateerde chatgroepen, en stress. Eerder onderzoek had aangetoond dat een onduidelijke scheiding tussen werk en privé kon leiden tot hogere stress. Verder publiceerde Tele2 vorig jaar een artikel waarin het aangaf dat 46 procent van werkend Nederland het liefst direct uit zakelijke WhatsApp-groepen wil stappen.

Daardoor ontstond er een vermoeden dat de vele appjes in zakelijke WhatsApp groepen wel eens daadwerkelijk zorgden voor meer stress. Ook keek ik in mijn onderzoek naar de content van de berichten. Zijn de berichten werkgerelateerd, of zijn het grappige/vrijetijdsgerichte berichten/plaatjes? Wellicht dat “leuke” content juist voor minder stress zou kunnen zorgen.

Door middel van een enquête heb ik aan 116 personen gevraagd om te kijken naar het aantal berichten dat ze de afgelopen zeven dagen hadden ontvangen in werkgerelateerde chatgroepen buiten werktijd. Ik gebruikte een 10-items schaal om de waargenomen stress vast te stellen.

Het conceptueel model

De resultaten

Ik heb door middel van een lineair regressie model een significante relatie gemeten tussen het aantal berichten buiten werktijd in werkgerelateerde chatgroepen en stress. Dit resultaat komt overeenkomt met de verwachtingen. Wat opvallend is, is dat het niet uitmaakt wat de content is van de berichten. Ook grappige en op-vrije-tijd-gerichte berichten kunnen zorgen voor stress.

In de onderstaande tabel zie je dat de voorspelde stress bij nul berichten 3.221 is (op een schaal van 1-7). Elk bericht zorgt voor een toename van 0.11 stress punt. De P-waarde is onder de 0.05, waardoor we mogen aannemen dat het resultaat significant is.

Model B T Sig. (P)
Constant 3.221 20.347
Berichten buiten werktijd 0.11 2.061 0.042

 

Verder bleek dat van de 116 respondenten, er 106 zijn met werkgerelateerde chatgroepen. De meesten gebruiken WhatsApp, maar sommigen de app Telegram. Natuurlijk is dit onderzoek als steekproef niet representatief, maar het geeft wel een indicatie dat het gebruik van chatgroepen op het werk een populair fenomeen is.

Let op met het gebruik van zakelijke chatgroepen buiten werktijd

Naar aanleiding van dit onderzoek wil ik iedereen adviseren voorzichtig te zijn met het gebruik van zakelijke chatgroepen buiten werktijd. Natuurlijk is het een handig hulpmiddel, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen zoals verhoogde stress. Ik heb in het onderzoek niet gekeken naar óf iemand zakelijke chatgroepen heeft, maar hoe actief deze zijn.

Chatgroepen op het werk afschaffen zou naar mijn mening te rigoureus zijn. Ik adviseer om intern na te gaan wat het personeel van de groepen vindt. Als er sprake blijkt te zijn van frustraties of ontevredenheid over het gebruik van de groepen, dan loont het om richtlijnen/afspraken te maken over de groepen. Je kunt bijvoorbeeld afspreken om buiten werktijd alleen noodzakelijke berichten in de groep te zetten.

Kanttekening

Tot nu toe is er vrijwel geen onderzoek gedaan naar chatgroepen op het werk en is er nog weinig informatie over. Ook dit onderzoek bewijst alleen correlatie, en nog niet dat er daadwerkelijk een causaal verband is tussen deze factoren. Dit zou in de toekomst wellicht onderzocht kunnen worden door middel van een experiment. Harde conclusies naar aanleiding van dit onderzoek kunnen daarom nog niet getrokken worden.

Benieuwd naar het hele onderzoek?

Mocht je interesse hebben in het volledige onderzoek, stuur dan een mailtje naar reinoud@konic.nl. Ik stuur je de paper graag op. (Let op: het is volledig in het Engels geschreven, en hier en daar behoorlijk droog 😊)

Ik heb veel zin in het volgen van de master na de zomer en ik hoop de nieuwe kennis snel in de praktijk te brengen.

Hopelijk kan ik volgend jaar een echte foto laten zien i.p.v. Photoshop 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *